systemStart(); $GLOBALS['_CMS_objCms'] -> loadLanguage( 'site' ); //sprawdzenie polaczenia z baza danych if( $GLOBALS['_CMS_objDataBase'] -> resConect ) { require_once ( 'code/classes/cms.class.php' ); require_once( 'code/models/object_list.class.php' ); $objSettings = & new object_list( $GLOBALS['_CMS_objDataBase'], _CMS_DataBaseTablePrefix . 'settings' ); $arrSettings = $objSettings -> getObject( 1, null, null, null ); define( '_CMS_Email', $arrSettings['email'] ); //adres email portalu define( '_CMS_PortalName', $arrSettings['title'] ); define( '_CMS_PortalDescription', $arrSettings['description'] ); define( '_CMS_PortalKeys', $arrSettings['keys_page'] ); define( '_CMS_NewsLimit', $arrSettings['news'] ); define( '_CMS_NewsLimitAll', $arrSettings['news1'] ); } //----------------------------------------------------------------- //------------------configuracja i uruchomienie phiend-------------- //----------------------------------------------------------------- define('PHIEND_DIR' , 'code/phiend/'); define('CODE_DIR', 'code/'); define('SESSION_DIR', ''); define('LOG_DIR', 'code/log/'); define('CONFIG_OUTPUT_DIR', 'code/phiend/config/'); require_once ( PHIEND_DIR . 'ActionController.class.php' ); require_once ( PHIEND_DIR . 'Action.class.php' ); $actionController = & new ActionController(); // Set ActionController variables $actionController->debugMode = false; $actionController->run(); //koniec mierzenia czasu //$intGenerationTimeEnd = microtime_float(); // //echo $intGenerationTimeEnd - $intGenerationTimeStart; // //function microtime_float() //{ // list($usec, $sec) = explode(" ", microtime()); // return ($usec + $sec); //} ?>